TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Kompletní tepelně izolační systém zabraňuje, aby sluneční teplo vniklo do místností a vnitřní teplo neuniklo do venkovního prostředí. Proto jsou stěny v objektu v létě příjemně chladné a v zimě útulně teplé i při extrémních teplotách. Tyto vlastnosti zateplovacích systémů zlepšují nejen klima bydlení, ale zvláště radikálně snižují náklady na vytápění.
Zateplovací systém kromě nového vzhledu objektu umožňuje rovněž individuelní ztvárnění fasády dle požadavku architekta a investora.
Konstrukce bez tepelné izolace Konstrukce s vnitřní izolací Konstrukce s vnější izolací
Bod mrazu je přibližně ve středu stěny. Konstrukce není tepelně chráněná. Velké tepelné ztráty. Celá konstrukce je promrzlá, v místnosti je rychle teplo, ale rychle i chladno. Konstrukce nemá akumulaci. Bod mrazu je v přidané izolaci. Konstrukce je celá prohřátá, v místnosti je příjemná tepelná pohoda. Tepelné ztráty jsou minimální.
Tepelně izolační systém
Tepelně izolační systém je možno aplikovat na:
  • železobetonové stěny panelových domů
  • vymývanou kamennou omítku
  • rovné neomítnuté cihelné zdivo
  • původní dostatečně pevné omítkové povrchy
  • jiné povrchy montovaných staveb