ARDULAN 8+9-Štěrková hydroizolace

Jak zabránit vnikání vody do podkladního potěru?
ARDULANEM 8+9
 • nevyžaduje penetrační nátěr
 • libovolně nastavitelná konzistence podle způsobu zpracování
  (válečkování, stěrkování)
 • po ca 2 hodinách možno lepit dlažbu
Detailní řezy skladby balkonu
Legenda a pořadí pracovního postupu:
 1. profil Watec®Fin FA
  (uložený do ARDULANU)
 2. okapnice
  (uložená do profilu Watec® Fin FA)
 3. při aplikaci pásky do ADULANU 8+9 ponechat odvodňovací průřezy volné
 4. nerez šrouby a hmoždinkami uchycený profil Watec® Fin FA
 5. ARDEX DB - těsnící páska zapracovaná do ARDULANU 8+9
 6. podkladní spřažený potěr ve spádu
 7. ARDULAN 8+9 - alternativní štěrková hydroizolace
 8. mrazuvzdorná dlažba nalepená celoplošně do flexibilního lepidla ARDURIT X7G
  nebo ARDURIT FB9
 9. vyspárování flexibilní spárovací hmotou ARDURIT FL
Legenda:
 1. Watec® Fin EP potěrový profil
 2. Watec® Fin UB přesahový profil
 3. Watec® Fin SR okapnice
 4. Watec® Fin SR ukončení okapnice
 5. spřažený potěr ve spádu
 6. ARDULAN 8+9- alternativní štěrková hydroizolace
 7. ARDEX DB - těsnící páska zapracovaná do ARDULANU 8+9
 8. mrazuvzdorná dlažba nalepená celoplošně do flexibilního lepidla ARDURIT X7G
  nebo ARDURIT FB